• วิทยากรค่ายอนุชนเครือเมธอดิส

  วิทยากรค่ายอนุชนเครือเมธอดิส

    30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2015: Staff YFC เชียงใหม่และกรุงเทพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรเครือเมธอดิสภาคกลาง-อีสาน ในหัวข้อ “ชีวิตมีค่า”

 • กลุ่ม Ant : มีนาคม 2015

  กลุ่ม Ant : มีนาคม 2015

 • อบรมหลักสูตร BGR (Boy and Girl Relationship)

  อบรมหลักสูตร BGR (Boy and Girl Relationship)

    27-28 มีนาคม 2015 บ้าน YFC กรุงเทพฯ จัดอบรม BGR (Boy and Girl Relationship) ให้กับน้องอาสาสมัครกรุงเทพ

 • ค่าย “เราเดินตามพระเยซู”

  ค่าย “เราเดินตามพระเยซู”

    24-25 มีนาคมที่ผ่านมา Staff YFC เชียงใหม่ จัดค่ายที่คริสตจักรเชียงดาว มีน้องมาเข้าร่วม 25 คน อายุ 12-18 ปี ในหัวข้อค่าย “เราจะเดินตามพระเยซู”

 • อบรมทักษะการนำกลุ่ม 4W

  อบรมทักษะการนำกลุ่ม 4W

    23-25 มีนาคม 2015: อบรมทักษะการนำกลุ่ม 4W (welcome, worship, word, work) ที่คริสตจักรน้ำพระทัยตากฟ้า เพื่อเตรียมน้องๆ ให้เป็นผู้นำในการนำกลุ่มสามัคคีธรรม มีน้องมาอบรม 8 คน

 • Mission Team คริสตจักรร่มเกล้าฯ

  Mission Team คริสตจักรร่มเกล้าฯ

    7-13 มี.ค. 2015: Mission Team อาสาสมัครระดับมัธยมศึกษา ณ คริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 • กลุ่ม Ant : กุมภาพันธ์ 2015

  กลุ่ม Ant : กุมภาพันธ์ 2015

 • Event ประกาศ “Valentine Day”

  Event ประกาศ “Valentine Day”

    11 ก.พ. 2015: กลุ่ม Ant โรงเรียนเทศบาล 6 จัดงาน “Bake with Heart” มีน้องมาร่วมงาน 17 คน ไม่ใช่คริสเตียน 7 คน มีคนรับเชื่อ 1 คน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ชวนน้องๆ มาทำ Cupcake และฟังคำแบ่งปันเรื่องราวความรัก มีน้องๆ มาร่วมงาน 54 คน มีคนรับเชื่อ 4 คน

 • วิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรหัวกุญแจ

  วิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรหัวกุญแจ

    5-8 ก.พ. 2015: Staff จาก YFC เชียงใหม่เดินทางไปร่วมรับใช้ที่จังหวัดชลบุรี – ร่วมกับกลุ่มมิชชั่นทีมจากประเทศเกาหลีใต้ สามัคคีธรรมและแบ่งปันให้กับกลุ่มเซลล์มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กลุ่ม Ant : มกราคม 2015

  กลุ่ม Ant : มกราคม 2015