• กลุ่ม Ant : October – November 2014

  กลุ่ม Ant : October – November 2014

    Ant Seacon 15 ตุลาคม 2014 : สร้างสัมพันธ์ 8 คน ประกาศพระกิตติคุณ 7 คน มีคนสนใจ 4 คน

 • Event ประกาศ “Thanks Giving”

  Event ประกาศ “Thanks Giving”

    17 พ.ย. 2014 : Ant CU มีน้องใหม่มาร่วมงานด้วย 6 คน หลังจากเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรมกันแล้วก็มีกิจกรรมทำ thankful bottle และน้องอาสาสมัครของเราแบ่งปันพระกิตติคุณ

 • อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

  อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

    15 พฤศจิกายน 2014 บ้าน YFC เชียงรายจัดอบรมหลักสูตรการประกาศ 3G ให้กับน้องๆ อาสาสมัครระดับมหาวิทยาลัย มีน้องร่วมอบรม 12 คน

 • อบรม “พัฒนาทักษะการนำกลุ่มเซลล์”

  อบรม “พัฒนาทักษะการนำกลุ่มเซลล์”

    วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2014 บ้าน YFC พิษณุโลกจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะการนำกลุ่มเซลล์ โดยพี่ Staff YFC (พี่เอม) มีน้องๆ มาร่วมกันประมาน 10 คน เป็นน้องที่พึ่งรับเชื่อไม่นานและอนุชนจากคริสตจักรต่างๆ ที่เข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูของ YFC

 • สอน BCL ค่าย Compassion

  สอน BCL ค่าย Compassion

    27-29 ตุลาคม 2014 Staff YFC เชียงใหม่ และน้องอาสาสมัครกลุ่ม Alumni รวม 6 คน ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร สอนบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน (BCL) ให้กับทางค่าย Compassion

 • ค่านิยมองค์กร TDISC

  ค่านิยมองค์กร TDISC

    TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ YFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality) และการให้ความสำคัญกับคน (Care)

 • หุ้นส่วนพันธกิจ YFC

  หุ้นส่วนพันธกิจ YFC

  การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ YFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน YFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน

 • อบรมเรื่อง Self Image ที่คริสตจักรสวนหลวง

  อบรมเรื่อง Self Image ที่คริสตจักรสวนหลวง

    23 ต.ค. 2014 Staff YFC และสมาชิกคริสตจักรสวนหลวงช่วยกันจัดกิจกรรม Day Camp ให้กับเด็กๆ ในชุมชนใกล้ๆ คริสตจักร

 • ค่ายอาสาสมัคร “อาสามัธยม นิยม TDISC”

  ค่ายอาสาสมัคร “อาสามัธยม นิยม TDISC”

    ค่ายอาสาสมัคร YFC 2014 “อาสามัธยม นิยม TDISC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2014 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • การสร้างสาวกเยาวชนของ YFC

  การสร้างสาวกเยาวชนของ YFC

    กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ YFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ