• Mission Team คริสตจักรร่มเกล้าฯ

  Mission Team คริสตจักรร่มเกล้าฯ

    7-13 มี.ค. 2015: Mission Team อาสาสมัครระดับมัธยมศึกษา ณ คริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 • กลุ่ม Ant : กุมภาพันธ์ 2015

  กลุ่ม Ant : กุมภาพันธ์ 2015

 • Event ประกาศ “Valentine Day”

  Event ประกาศ “Valentine Day”

    11 ก.พ. 2015: กลุ่ม Ant โรงเรียนเทศบาล 6 จัดงาน “Bake with Heart” มีน้องมาร่วมงาน 17 คน ไม่ใช่คริสเตียน 7 คน มีคนรับเชื่อ 1 คน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ชวนน้องๆ มาทำ Cupcake และฟังคำแบ่งปันเรื่องราวความรัก มีน้องๆ มาร่วมงาน 54 คน มีคนรับเชื่อ 4 คน

 • วิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรหัวกุญแจ

  วิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรหัวกุญแจ

    5-8 ก.พ. 2015: Staff จาก YFC เชียงใหม่เดินทางไปร่วมรับใช้ที่จังหวัดชลบุรี – ร่วมกับกลุ่มมิชชั่นทีมจากประเทศเกาหลีใต้ สามัคคีธรรมและแบ่งปันให้กับกลุ่มเซลล์มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กลุ่ม Ant : มกราคม 2015

  กลุ่ม Ant : มกราคม 2015

 • แบ่งปันคาบจริยธรรมคริสเตียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่

  แบ่งปันคาบจริยธรรมคริสเตียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่

    28 มกราคม 2015 : สอนเรื่อง “มิตรแท้” และมีการประชาสัมพันธ์ สำหรับงาน Event Valentine ในวันพุธ ที่ 11 ก.พ. นี้ มีน้องสนใจมาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 70 คน

 • ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

  ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

    6, 13, 20, 27 มกราคม 2015: น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่อง “การจัดการความโกรธ” และ “การสื่อสารที่ดี”

 • วิทยากรค่ายอนุชน คจ.แม่ปูนล่าง

  วิทยากรค่ายอนุชน คจ.แม่ปูนล่าง

  16 – 17 มกราคม 2015 Staff YFC เชียงราย ไปเป็นวิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรแม่ปูนล่าง ณ สวนแก้วรีสอร์ท ต.ดงมะดะ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ลูกค่ายจำนวน 35 คน

 • ค่ายอาสาสมัคร “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC”

  ค่ายอาสาสมัคร “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC”

    ค่ายอาสาสมัคร YFC 2014 “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2015 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • Event ประกาศ “คริสตมาส”

  Event ประกาศ “คริสตมาส”

    20 พฤศจิกายน 2014 : งานคริสตมาสชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยอาสาสมัครม.แม่ฟ้าหลวง มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายแสดงละครเรื่อง “เก้าอี้บาป” และพี่ Staff YFC (พี่กบ)แบ่งปันในหัวข้อ “ของขวัญที่แท้จริงในวันคริสตมาส”