• แบ่งปันคาบจริยธรรมคริสเตียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่

  แบ่งปันคาบจริยธรรมคริสเตียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่

    28 มกราคม 2015 : สอนเรื่อง “มิตรแท้” และมีการประชาสัมพันธ์ สำหรับงาน Event Valentine ในวันพุธ ที่ 11 ก.พ. นี้ มีน้องสนใจมาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 70 คน

 • ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

  ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

    6, 13, 20, 27 มกราคม 2015: น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่อง “การจัดการความโกรธ” และ “การสื่อสารที่ดี”

 • วิทยากรค่ายอนุชน คจ.แม่ปูนล่าง

  วิทยากรค่ายอนุชน คจ.แม่ปูนล่าง

  16 – 17 มกราคม 2015 Staff YFC เชียงราย ไปเป็นวิทยากรค่ายอนุชนคริสตจักรแม่ปูนล่าง ณ สวนแก้วรีสอร์ท ต.ดงมะดะ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ลูกค่ายจำนวน 35 คน

 • ค่ายอาสาสมัคร “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC”

  ค่ายอาสาสมัคร “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC”

    ค่ายอาสาสมัคร YFC 2014 “อาสามหาลัย ใส่ใจ TDISC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2015 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • Event ประกาศ “คริสตมาส”

  Event ประกาศ “คริสตมาส”

    20 พฤศจิกายน 2014 : งานคริสตมาสชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยอาสาสมัครม.แม่ฟ้าหลวง มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายแสดงละครเรื่อง “เก้าอี้บาป” และพี่ Staff YFC (พี่กบ)แบ่งปันในหัวข้อ “ของขวัญที่แท้จริงในวันคริสตมาส”

 • ค่ายอาสาสมัคร YFC เชียงราย

  ค่ายอาสาสมัคร YFC เชียงราย

    4-6 ธันวาคม 2014 : บ้าน YFC เชียงรายจัดค่ายอาสาสมัคร TDISC ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา หมู่บ้านพนาลัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 • กลุ่ม Ant : October – November 2014

  กลุ่ม Ant : October – November 2014

    Ant Seacon 15 ตุลาคม 2014 : สร้างสัมพันธ์ 8 คน ประกาศพระกิตติคุณ 7 คน มีคนสนใจ 4 คน

 • Event นิทรรศการเพื่อการประกาศ

  Event นิทรรศการเพื่อการประกาศ

    27-28 พฤศจิกายน 2014 : Media light ร่วมกับชมรมคริสเตียนม.แม่ฟ้าหลวงจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและหนังสั้นเพื่อการประกาศ อาสาสมัคร YFC เชียงรายได้รับเชิญให้ไปช่วยแบ่งปันพระกิตติคุณให้กับผู้ร่วมงาน เราได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์ 24 คน ประกาศ 14 คน มีคนรับเชื่อ 2 คน

 • Event ประกาศ “Thanks Giving”

  Event ประกาศ “Thanks Giving”

    17 พ.ย. 2014 : Ant CU มีน้องใหม่มาร่วมงานด้วย 6 คน หลังจากเล่นเกมส์ละลายพฤติกรรมกันแล้วก็มีกิจกรรมทำ thankful bottle และน้องอาสาสมัครของเราแบ่งปันพระกิตติคุณ

 • อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

  อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

    15 พฤศจิกายน 2014 บ้าน YFC เชียงรายจัดอบรมหลักสูตรการประกาศ 3G ให้กับน้องๆ อาสาสมัครระดับมหาวิทยาลัย มีน้องร่วมอบรม 12 คน