• วิทยากรค่าย “ชีวิตที่เป็นพร”

  วิทยากรค่าย “ชีวิตที่เป็นพร”

    25 กรกฏาคม 2015: อ.พิเชฐ จันทรรัตน์(พี่พร้อม) Staff YFC เชียงใหม่ เป็นวิทยากรค่าย “ชีวิตที่เป็นพร” โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

 • Event “รักนี้ที่เซ็นทรัล”

  Event “รักนี้ที่เซ็นทรัล”

    24 กรกฏาคม 2015: Event ประกาศฯ “รักนี้ที่เซ็นทรัล” จัดโดยกลุ่ม Ant ลาดพร้าว มีน้องมาร่วม 7 คน ไม่เป็นคริสเตียน 4 คน บรรยากาศสนุกสนาน น้องสนุกกับกิจกรรม และสนใจเรื่องพระเจ้า

 • ชุมนุมชีวิตดี๊ดี

  ชุมนุมชีวิตดี๊ดี

    ชุมนุมน้องใหม่ “ชุมนุมชีวิตดี๊ดี” ประกาศพระกิตติคุณ สร้างสาวก และอบรมพัฒนาเยาวชนรร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ทุกเย็นวันอังคาร

 • ชุมนุม Friends of Cross รร.เชียงรายวิทยาคม

  ชุมนุม Friends of Cross รร.เชียงรายวิทยาคม

    16 กรกฏาคม 2015: ชุมนุม Friend of Cross ป.5-ป.6 มีนร. 25 คน มาเรียนรู้เรื่อง “ข้อดีของฉัน” แบ่งปันโดยอาสาสมัคร YFC

 • ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

  ชุมนุมทักษะชีวิต : Life Skill Club

    7 กรกฏาคม 2015: เริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการ และเรียนรู้เรื่อง “ฉันคือใคร” สร้างความตระหนักว่าเราทุกคนมีคุณค่า และเป็นคนที่พิเศษ

 • กลุ่มสร้างสาวก รร.เชียงรายวิทยาคม

  กลุ่มสร้างสาวก รร.เชียงรายวิทยาคม

    6 กรกฏาคม 2015: สรุปยอดพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหลังจากเช็คความเชื่อ มีพี่เลี้ยงจำนวน 31 คน และน้องเลี้ยงที่อยู่ในการติดตามผลทุกเช้าวันจันทร์จำนวน 107 คน

 • กลุ่มสร้างสาวก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

  กลุ่มสร้างสาวก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

    3 กรกฏาคม 2015: แยกกลุ่มย่อยสอนตามระดับชั้น (ป.1-ม.6 ) ม.1-6 สอนฺบทเรียน BCL ป.1-6 สอนหัวข้อ “ฉันเป็นคนพิเศษ” และ “เดินกับพระเยซู”  

 • ชุมนุมคริสเตียน รร.สามัคคีวิทยาคม

  ชุมนุมคริสเตียน รร.สามัคคีวิทยาคม

    30 มิถุนายน 2015: มีน้องๆ มาเข้าร่วม 12 คน มีการแบ่งกลุ่มย่อยพูดคุยกับน้องๆ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต พี่ๆ Staff YFC และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ 2 คน ได้พูดหนุนใจและอธิษฐานเผื่อ

 • อบรมการประกาศฯ ด้วยหนังสือก้าวสู่ฯ

  อบรมการประกาศฯ ด้วยหนังสือก้าวสู่ฯ

    28 มิถุนายน 2015: YFC เชียงรายอบรมการประกาศพระกิตติคุณโดยใช้ “หนังสือก้าวสู่ความสุข” ให้อนุชนคริสตจักรฮาเลลูยา จำนวน 15 คน จากนั้นผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสออกประกาศจริง โดยสามารถสร้างสัมพันธ์ 12 คน ประกาศ 10 คน และมีคนรับเชื่อ 1 คน

 • อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

  อบรมการประกาศ 3G ให้กับอาสาฯ YFC เชียงราย

    27 มิถุนายน 2015: YFC เชียงรายจัดอบรมหลักสูตรการประกาศพระกิตติคุณ 3G มีคนเข้ารับการอบรม 36 คน จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, กองเยาวชนสภาฯ, คริสตจักรทวีรัตน์, นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ, และอาสาสมัคร YFC เชียงราย