การฝึกเกิดขึ้นเมื่อชีวิตยังเด็ก สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังลูกตอนยังเด็กอยู่จะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว สิ่งที่พี่เลี้ยงคริสเตียนปลูกฝังน้องเลี้ยงจะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวของคริสเตียนคนนั้นเช่นเดียวกัน เราจึงสร้างหลักสูตรที่จะช่วยคริสเตียนทุกคนให้สามารถเลี้ยงดูน้องเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลยั่งยืน

ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน
วัคซีนชีวิตคริสเตียน
ใจฉันคือบ้านพระคริสต์
ก้าวสู่ความสุข
3G Training