Your will be done.

ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก - มัทธิว 6:9-10

จม.ผู้อำนวยการ ประกาศฯและฝึกอบรม
จดหมายจากผู้อำนวยการ

Director Letter

ช่วงเวลาปิดเทอมของปีนี้ เป็นอีกช่วงเวลาที่ตื่นเต้นของสต๊าฟ YFC และกรรมการค่าย YC 2017 ในช่วงเวลาของค่าย YC 2017 ที่ก้าวเข้ามา จากการเตรียมงานเกือบสองปี ก็ผ่านไปอีกครั้งสำหรับค่าย Youth Challenge 2017 ค่ายสัมมนาที่ท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนเพื่อแสวงน้ำพระทัยพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้า

  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมงานกว่าสามร้อยคน จากอาสาสมัคร จากคริสตจักร จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้ 4 วันในค่าย เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรสำหรับทุกๆ คน
  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมดงาน 60 คน ที่มาจากเด็กมัธยมที่เข้ามามีส่วนฝึกตนเองในการรับใช้พระเจ้า ด้วยการดูแล รับใช้ผู้อื่นอย่างเข้มแข็ง
  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดการทุกอย่าง และการแก้ปัญหา ได้อยู่ในการทรงนำจากพระองค์ทั้งสิ้น
  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกปักษ์รักษาที่มาจากพระองค์ที่ทำให้ลูกค่ายทุกคนปลอดภัย
  • และขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตอบสนองในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นจำนวน 239 คน และผู้ตอบสนองในการรับใช้ พระเจ้าผ่านวิชาชีพ และอื่นๆ อีกกว่า 300 คน

การเตรียมงานเกือบสองปีเป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับช่วงเวลาสี่วันในค่าย ที่ทุกฝ่ายทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่ง ของน้องๆ หลายๆ คนที่ตัดสินใจรับใช้พระเจ้า การติดตามผลจึงเป็นงานที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเตรียมงาน และช่วงเวลาการจัดค่าย ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้น้องๆ เหล่านั้น ก้าวไปสู่ชีวิตการเป็นผู้รับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

YFC และกรรมการค่าย YC 2017 แต่เพียงลำพังคงไม่อาจทำงานใหญ่นี้ได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำ ตลอดจนพี่เลี้ยง และผู้อภิบาลจากคริสตจักรท้องถิ่นของน้องๆ เหล่านั้น ที่จะมีส่วนหนุนใจ อธิษฐานเผื่อ ดูแล ให้คำแนะนำ ไปจนถึงการสนับสนุนทางการเงิน ฯลฯ เพื่อไม่มีผู้ใดที่เอามือจับคันไถแล้วจะหันหน้ากลับเสีย

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ในการมีส่วนร่วมกับพันธกิจ YFC และค่าย YC 2017 ในคำอธิษฐาน และการสนับสนุนต่างๆ ตลอดมา ขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรครับ

กิจกรรมการฝึกอบรม

Activities

ค่ายชีวิตดี๊ดี
วิทยากรค่ายคอมเพสชั่น
ค่าย Youth Challenge 2017
บรรยายวิชาพันธกิจเยาวชน
ค่ายอบรมการประกาศ
อบรมหลักสูตร 3G
อบรมหลักสูตรพื้นฐานชีวิตคริสเตียน
งานประกาศ Easter
การประกาศพระกิตติคุณ

Evangelism

ผลการประกาศพระกิตติคุณของ Staff และอาสาสมัครของเราทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก
ตลอดปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2016 – เมษายน 2017)

1628 คน
ประกาศพระกิตติคุณ
184 คน
ผู้เชื่อใหม่

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%