สนใจเป็นอาสาสมัครร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆ ตามความสามารถและภาระใจ

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง*
เมื่อเราได้รับข้อความจากคุณแล้ว แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะ

ชื่อ-นามสกุล*

ชื่อเล่น*

อายุ*

จังหวัดที่อยู่*
กรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกอื่นๆ

จังหวัดอื่นๆ โปรดระบุ

อำเภอที่อยู่*

ชื่อคริสตจักรที่เป็นสมาชิก*

พันธกิจที่สนใจเป็นอาสาฯ*
ประกาศพระกิตติคุณสร้างสาวกเยาวชนMass Com

เล่าเกี่ยวกับตัวเองสั้นๆ และเหตุผลที่สนใจเป็นอาสาฯ*

Email*

Mobile No.*