เมื่อคิดถึงความเร่งด่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พันธกิจสำเร็จก็คือ “คน”

ในขณะที่สถิติการถวายตัวของหนุ่มสาวลดน้อยถอยลงจนน่าตกใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มีศักยภาพที่รักพระเจ้า ต่างพากันออกไปทำงานบริษัทตามกระแสของสังคมกันหมด การถวายตัวรับใช้พระเจ้าได้กลายเป็นอุดมการณ์ที่ด้อยค่าและล้าสมัยไปแล้ว

หากเรายังปล่อยให้คนหนุ่มสาวเกิดความสำนึกเอง อนาคตของคริสตจักรไทยและแผ่นดินของพระเจ้าคงจะต้องถึงจุดวิกฤตเป็นแน่

TYFC และพี่น้องคริสเตียนจากสังกัดต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญนึ้ จึงได้ร่วมกันจัดค่าย YC ขึ้นเพื่อท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย โดยจัดทุก 4 ปีครั้ง