ค่ายสัมมนาท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความเข้าใจและท่าทีที่ถูกต้อง เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย

ค่ายสัมมนาท้าทายหนุ่มสาวคริสเตียน
(Youth Challenge – YC)

เมื่อคิดถึงความเร่งด่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พันธกิจสำเร็จก็คือ “คน”

ในขณะที่สถิติการถวายตัวของหนุ่มสาวลดน้อยถอยลงจนน่าตกใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มีศักยภาพที่รักพระเจ้า ต่างพากันออกไปทำงานบริษัทตามกระแสของสังคมกันหมด การถวายตัวรับใช้พระเจ้าได้กลายเป็นอุดมการณ์ที่ด้อยค่าและล้าสมัยไปแล้ว

หากเรายังปล่อยให้คนหนุ่มสาวเกิดความสำนึกเอง อนาคตของคริสตจักรไทยและแผ่นดินของพระเจ้าคงจะต้องถึงจุดวิกฤตเป็นแน่

TYFC และพี่น้องคริสเตียนจากสังกัดต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญนึ้ จึงได้ร่วมกันจัดค่าย YC ขึ้นเพื่อท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย โดยจัดทุก 4 ปีครั้ง

  • ครั้งแรกในปี 2001(Follow Me),
  • ปี 2005(Walk With Me),
  • ปี 2009(เต็มที่กับพระคริสต์)
  • ปี 2013(ถวายตัว)

และค่าย YC 2017 ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หนุ่มสาวคริสเตียนเกือบ 1,000 คน จะถูกท้าทายให้ใคร่ครวญถึงน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อเขาในการรับใช้ และตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความเข้าใจและท่าทีที่ถูกต้อง

YOUTH CHALLENGE 2017
Your Will Be Done –
ตามพระทัย
วันที่
6 9 เมษายน 2017 @ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

  • เทศนาฟื้นฟู ศึกษาพระคำ
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรที่มากประสบการณ์มากกว่า 12 ท่าน
  • นิทรรศการจากหน่วยงานคริสเตียน 25 แห่ง
  • ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี ผ่านทางศิษยาภิบาลหรือผู้นำของคริสตจักร

ค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 1,200 บาท

ติดตามความคืบหน้าได้จาก
Line: @ldm0886q
FB: fb.com/thaiyccamp
Website: www.thaiyc.com

ศูนย์ประสานงาน
Tel: 02-692-1825-7Fax: 02-275-4467
Email: thailandyfc@gmail.com

อนาคตของคริสตจักรและแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย
ขึ้นอยู่กับคนหนุ่มสาวที่ทยอยกันก้าวสู่การรับใช้โดยไม่รอช้า