ประกาศพระกิตติคุณ

TYFC ประกาศพระกิตติคุณผ่านทางกลุ่ม Ant คือ กลุ่มสามัคคีธรรม และประกาศพระกิตติคุณของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัคร TYFC โดยมีการรวมตัวกันทุกสัปดาห์ตามห้างสรรพสินค้า, ในสถานศึกษา และสถานที่นิยมของวัยรุ่น เพื่อประกาศพระกิตติคุณกับวัยรุ่นในพื้นที่นั้นๆ และมีการสามัคคีธรรม แบ่งปันพระคัมภีร์จากพี่ๆ Staff TYFC

กรุงเทพฯเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก
 • โรงเรียนบดินทรเดชา
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงเรียนนวมินทร์เตรียมน้อมฯ
 • ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • โรงเรียนธัญบุรี
 • โรงเรียนไทยคริสเตียน
 • ห้างสรรพสินค้า Terminal 21
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • บ้าน YFC กรุงเทพฯ

 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 • โรงเรียนสารสาสน์ฯ
 • โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
 • วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หอพักฟ้าสิริ
 • หอพัก JY@Land
 • หอพัก ASK
 • หอพักร่มพระคุณ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • โรงเรียนเทศบาล 5
 • โรงเรียนเทศบาล 6

บ้าน YFC พิษณุโลก

ติดต่อเรา