บึงกาฬ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย บึงกาฬ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.บึงกาฬ
วันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2017

[su_custom_gallery source=”media: 54,55,56,57,58,59,60,61″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 43
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 350
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 176
รับเชื่อ (คน) 28

[/su_table]

หลังจากค่ายเกิดกลุ่ม Ant 3 กลุ่มที่ โรงเรียนบึงกาฬ, โรงเรียนศรีวิไล และโรงเรียนโซ่พิสัย