สื่อคริสเตียน

ผลิตสื่อเพื่อการประกาศและการสร้างสาวกเยาวชนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์, เว็ปไซต์, Mobile Application เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจเยาวชนและคริสตจักร ที่จะสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ตามความเหมาะสมของยุคสมัย “วิธีการนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สาระพระกิตติคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ Gear to the time, Anchor to the rock.”

ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานวัคซีนชีวิตคริสเตียนใจฉันคือบ้านพระคริสต์ก้าวสู่ความสุข
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
ติดต่อเรา