Serve&Travel – เชียงใหม่

Serve&Travel คริสตจักรเชียงดาว

ลูกค่าย YC 2017 ร่วมทีมประกาศกับ TYFC และคริสตจักรเชียงดาว จ.เชียงใหม่

[su_custom_gallery source=”media: 107,106,105,104,103,102,101,100″ link=”lightbox” width=”180″ height=”160″ title=”never”]

ลูกทีมจากค่าย YC 15 คนได้ประกาศพระกิตติคุณและเป็นพยานส่วนตัวกับคน 137 คน และมี 35 คนได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คริสตจักรท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลต่อ