Student Ministryพันธกิจนักเรียนนักศึกษา

YFC ประกาศพระกิตติคุณผ่านทางกลุ่ม Ant คือ กลุ่มที่มีนักเรียนนักศึกษาในฐานะอาสาสมัคร มาร่วมสามัคคีธรรมและทำการประกาศพระกิตติคุณ

โดยมีการรวมตัวกันทุกสัปดาห์ตามสถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้าและสถานที่นิยมของวัยรุ่น เพื่อประกาศผ่านสายสัมพันธ์กับวัยรุ่นในพื้นที่นั้นๆ โดยมีพี่ๆ สตาฟ YFC คอยสอนพระคำ ฝึกอบรมและคอยชี้แนะ

หากสนใจอยากให้เยาวชนเข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้ หรือ อยากมีกลุ่ม ติดต่อเรา

Ant Groupsกลุ่ม Ant

Ant มัธยมศึกษา
 1. Ant ซีคอน
 2. Ant ปากน้ำ
 3. Ant นนทบุรี
 4. Ant BCC โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ
Ant มหาวิทยาลัย
 1. Ant CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. Ant BU ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต)
 3. Ant UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. Ant ศรีปทุม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
 5. Ant เกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรฯ บางเขน)
 6. Ant สวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Ant มัธยมศึกษา
 1. Ant ซีคอน
 2. Ant ปากน้ำ
 3. Ant นนทบุรี
 4. Ant BCC โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ
Ant มหาวิทยาลัย
 1. Ant CU (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. Ant BU ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต)
 3. Ant UTCC (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. Ant ศรีปทุม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
 5. Ant เกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรฯ บางเขน)
 6. Ant สวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 1. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 2. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 4. โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 8. มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
 2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 3. โรงเรียนล้านนาคริสเตียน
 4. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 7. Ant สวนตุง (ดำรงฯกับอาชีวะฯ)

ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเราพันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%