ก่อนจะไปกินช้าง – การหาร

เมื่อพูดถึงหารผมมักคิดถึงกระบวนการที่เราหักแบ่ง คล้ายๆ กับเรื่องของเถาองุ่นที่พระเยซูพูดในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตาย องุ่นเป็นไม้เลื้อยก็จะเลื้อยไปเรื่อย ถ้าคุณอยากจะเห็นมันออกผลมากคุณต้องลิดแขนงที่มันไม่ค่อยออกลูกอะไร ยิ่งลิดดูเหมือนเจ็บ แต่มันทำให้เกิดกระบวนการการแตกหน่อออกไปทำให้เกิดผลมาก (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การคูณ

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การลบ

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องให้สิ่งที่ดีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร สภาพแวดล้อม การดูแลป้องกัน แต่ว่าเด็กๆ ก็ไม่ได้ปลอดภัยตลอดเวลา หรือมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด การสร้างสาวกเยาวชนก็เช่นกัน (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การบวก

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด เปรียบเหมือนช้างตัวใหญ่ ในขณะที่ YFC เองเปรียบเหมือนมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถกินช้างทั้งตัวได้โดยลำพัง แต่หากเยาวชนคริสเตียนจำนวนมากร่วมกันประกาศฯ ร่วมกันเป็นมด ก็สามารถกินช้างทั้งตัวได้หมด (more…)