หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

TYFC Partnership

การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน TYFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน

บทบาทของผู้นำและผู้ใหญ่ในคริสตจักรถ้าจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับกองส่งกำลัง เป็นผู้ที่ตัดสินใจ เป็นผู้ที่เห็นชอบ เป็นผู้ที่เปิดไฟเขียว และส่งกำลังสนับสนุนทุกทางที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยให้เยาวชนที่ออกประกาศนำคนรับเชื่อ และสร้างสาวกได้ทำงานรับใช้ได้อย่างเต็มที่

ส่วนบทบาทของ Staff TYFC เราก็คือ Trainer เป็นผู้ฝึกอบรมเยาวชนทั้งในคริสตจักรและอาสาสมัครของเรา โดยเราจะถ่ายทอดความรู้ สร้างทักษะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาไปพร้อมๆ กัน คุณภาพชีวิตคริสเตียนที่ดีจะส่งเสริมทักษะและความรู้ทำให้พวกเขาเป็นคนงานที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกสอนของ TYFC เราจะเน้นที่ชีวิตต้องเป็นแบบอย่าง เราไม่เพียงสอนสิ่งที่เรารู้โดยคำพูดเท่านั้น แต่เราลงมือทำให้เขาเห็นว่าเราทำอย่างไรแล้วให้เขาเลียนแบบจากเรา ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เราสอนเราก็ไม่เป็นแบบอย่าง เป็นการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพและแรงจูงใจของผู้ถูกสอนก็จะน้อยลง

เราเชื่อว่าการจะสร้างเยาวชนให้เป็นคนงานของพระเจ้าได้อย่างมีคุณภาพได้ต้องมีการลงทุนชีวิตและเวลา เพราะฉะนั้น TYFC เราจึงใช้กิจกรรมหลากหลายเป็นตัวกลางเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ และ Staff ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็น การนัดเรียนพระคัมภีร์ตัวต่อตัว, กลุ่มสามัคคีธรรมและออกประกาศ(กลุ่ม Ant), การอบรมสัมมนา(การอบรม 3G), ค่าย(ค่ายอาสาสมัคร, ค่ายนักประกาศตัวจ้อย), Mission Team(จัดทีมออกประกาศในต่างจังหวัด) และการจัด Event เพื่อการประกาศ เป็นต้น

มีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อเราได้พบปะกับผู้นำคริสตจักรที่รู้จักและประทับใจในพันธกิจของเราคือ “เมื่อไหร่จะมาเปิดออฟฟิตที่นั่นที่นี่?” คำตอบของเราคือว่าไม่มีทางที่เราจะมีบุคคลากรไปเปิดออฟฟิตในทุกจังหวัดในประเทศไทยได้ แต่สิ่งที่เราทำคือสร้างเยาวชนที่มีภาระใจในการประกาศและสร้างสาวกให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกาศ ติดตามผล และสร้างสาวกเบื้องต้น พร้อมทั้งปลูกฝังคุณภาพชีวิตคริสเตียนที่ดี ให้เขากลายเป็น “ออฟฟิตของพระเยซูคริสต์” ซึ่งไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะประกาศและสร้างสาวก

TYFC เราทำพันธกิจเยาวชนมานานมากกว่า 40 ปี เราเรียนถูกเรียนผิด ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์ มีความเข้าใจ พูดง่ายๆ ว่าเราเป็น Specialist ด้านนี้ เพราะฉะนั้นคริสตจักรที่มีความตั้งใจจะทำพันธกิจเยาวชน มีกำลังคนพร้อม แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างไร TYFC เรายินดีเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำและฝึกอบรม เราไม่ใช่คำตอบในทุกเรื่อง แต่ว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่สร้างประสิทธิภาพในงานพันธกิจเยาวชนได้

สุรการย์  ตั้งศิริเสถียร
รองผู้อำนวยการ TYFC

สนใจเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC
ติดต่อ 02-692-1825-7