เกี่ยวกับค่าย Youth Challenge

About YC

เมื่อคิดถึงความเร่งด่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พันธกิจสำเร็จก็คือ “คน”

ในขณะที่สถิติการถวายตัวของหนุ่มสาวลดน้อยถอยลงจนน่าตกใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มีศักยภาพที่รักพระเจ้า ต่างพากันออกไปทำงานบริษัทตามกระแสของสังคมกันหมด การถวายตัวรับใช้พระเจ้าได้กลายเป็นอุดมการณ์ที่ด้อยค่าและล้าสมัยไปแล้ว

หากเรายังปล่อยให้คนหนุ่มสาวเกิดความสำนึกเอง อนาคตของคริสตจักรไทยและแผ่นดินของพระเจ้าคงจะต้องถึงจุดวิกฤตเป็นแน่

TYFC และพี่น้องคริสเตียนจากสังกัดต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญนึ้ จึงได้ร่วมกันจัดค่าย YC ขึ้นเพื่อท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย โดยจัดทุก 4 ปีครั้ง

ค่าย Youth Challenge 2017

Youth Challenge 2017

632 คน
ตอบสนองต่อการถวายตัวรับใช้เต็มเวลา
690 คน
ตอบสนองต่อการสนับสนุนผู้รับใช้
585 คน
ตอบสนองต่อการประกาศพระกิตติคุณ
ผลสรุปค่าย YC ครั้งที่ผ่านๆ มา

Summary

Youth Challenge 2013
2013 (ถวายตัว)
Youth Challenge 2009
2009 (เต็มที่กับพระคริสต์)
Youth Challenge 2005
2005 (Walk With Me)
Youth Challenge 2001
2001 (Follow Me)

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

ติดตามลูกค่าย YC

Follow up