เกี่ยวกับค่ายนักประกาศตัวจ้อย

About YE

ค่ายนักประกาศตัวจ้อยมีขึ้นเพื่อท้าทายและฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรท้องถิ่นวัย 13-20 ปี ให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของค่าย 9 วัน โดยแบ่งเป็นภาคการเรียน 4 วัน และภาคสนาม 4-5 วัน ซึ่งในภาคสนามนั้นลูกค่ายจะได้รับประสบการณ์ในการประกาศพระกิตติคุณจริงกับคนในชุมชนโดยรอบภายใต้การดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น

ผลสรุปค่ายนักประกาศตัวจ้อยที่ผ่านมา

Summary

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%