พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจ TYFC ในการเผยแพร่พระกิตติคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุ่นไทยได้ง่ายๆ โดยการฝากเงินถวายเข้าบัญชีธนาคารในนาม “มูลนิธิห่วงใยเยาวชน” ตามรายละเอียดด้านล่าง

จากนั้นส่งหลักฐานการฝากเงินมาให้เราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
หรือที่อีเมล์ thailandyfc@gmail.com เพื่อเราจะทำการส่งใบเสร็จให้ท่าน

HELP MAKE A CHANGE.
ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเรา