Youth Challengeค่ายสัมมนาท้าทายคนหนุ่มสาว

เราจะไม่หยุดท้าทายคนหนุ่มสาว แม้กระแสของโลกจะแรงสักเพียงใด เราเชื่อในการทรงเรียกของพระเจ้า ความหวังใจไม่เคยหยุดพัก จึงทำให้เกิดค่ายสัมมนาท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศ ท้าทายหนุ่มสาวอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย ค่าย YC จัดทุก 4 ปีครั้ง

ค่าย YC23 สำหรับภาคกลาง จัดครั้งล่าสุด “Calling” วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2023 ณ ร.ร.คริสตศาสนศาตร์คณะแบ๊บติสต์ กทม.

ติดตามค่าย YC23 สำหรับภาคเหนือและภาคภาคใต้ ที่จะจัดตามกันมา เพื่อเป็นพระพรต่อคนหนุ่มสาวทั่วประเทศ

Summaryสรุปการตอบสนองที่ผ่านมา

ประกาศพระกิตติคุณ
สนับสนุนผู้รับใช้
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา

Informationข้อมูลค่ายที่ผ่านมา

ครั้งที่ 5 YC2017

จำนวนลูกค่าย 799 คน
ประกาศพระกิตติคุณ 585 คน
สนับสนุนผู้รับใช้ 690 คน
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 632 คน

ครั้งที่ 4 YC2013

จำนวนลูกค่าย 800 คน
ประกาศพระกิตติคุณ 513 คน
สนับสนุนผู้รับใช้ 439 คน
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 248 คน

ครั้งที่ 3 YC2009

จำนวนลูกค่าย 773 คน
ประกาศพระกิตติคุณ 463 คน
สนับสนุนผู้รับใช้ 444 คน
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 240 คน

ครั้งที่ 2 YC2005

จำนวนลูกค่าย 650 คน
ประกาศพระกิตติคุณ 400 คน
สนับสนุนผู้รับใช้ 300 คน
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 252 คน

ครั้งที่ 1 YC2001

จำนวนลูกค่าย 570 คน
ประกาศพระกิตติคุณ 213 คน
ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 106 คน

ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเราพันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%