Support Ministryสนับสนุนพันธกิจ

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจ TYFC ในการเผยแพร่พระกิตติคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุ่นไทยได้ง่ายๆ

โดยการฝากเงินถวายเข้าบัญชีธนาคารในนาม “มูลนิธิห่วงใยเยาวชน”

จังหวัด
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ
กรุงเทพ
030-3-00003-8
กสิกรไทย
084-2-72188-1
ไทยพาณิชย์
163-3-00140-5
กรุงไทย
980-2-31142-1
เชียงใหม่
ไทยพาณิชย์
731-2-28722-7
เชียงราย
กสิกรไทย
154-2-95059-1

จากนั้นส่งหลักฐานการฝากเงินมาให้เราทาง LINE เพื่อเราจะทำการส่งใบเสร็จให้ท่าน