พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจ TYFC ในการเผยแพร่พระกิตติคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุ่นไทยได้ง่ายๆ โดยการฝากเงินถวายเข้าบัญชีธนาคารในนาม “มูลนิธิห่วงใยเยาวชน”

ธนาคาร เลขที่บัญชี
กรุงเทพ 030-3-00003-8
กสิกรไทย 084-2-72188-1
ไทยพาณิชย์ 163-3-00140-5
กรุงไทย 980-2-31142-1
กรุงเทพ (เชียงใหม่) 253-4-50901-9
ไทยพาณิชย์ (เชียงใหม่) 731-2-28722-7
กสิกรไทย (เชียงราย) 154-2-95059-1

จากนั้นส่งหลักฐานการฝากเงินมาให้เราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
หรือที่อีเมล์ thailandyfc@gmail.com เพื่อเราจะทำการส่งใบเสร็จให้ท่าน

    HELP MAKE A CHANGE.
    ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเรา