เชียงราย

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย เชียงราย

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย แม่น้ำขุ่น จ.เชียงราย
วันที่ 18-27 เมษายน 2017

[su_custom_gallery source=”media: 34,35,36,37,38,39,40,41″ link=”lightbox” width=”170″ height=”160″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 33
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 248
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 170
รับเชื่อ (คน) 133

[/su_table]