กรุงเทพฯ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.กรุงเทพฯ วันที่ 2-11 เมษายน 2018 [su_custom_gallery source="media: 101,102,100,99,95,96,97,98" link="lightbox" width="170" height="170" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 139 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 1,725 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 815 รับเชื่อ (คน) 186 [/su_table]

บึงกาฬ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.บึงกาฬ วันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2017 [su_custom_gallery source="media: 54,55,56,57,58,59,60,61" link="lightbox" width="170" height="170" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 43 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 350 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 176 รับเชื่อ (คน) 28 [/su_table] หลังจากค่ายเกิดกลุ่ม Ant 3 กลุ่มที่ โรงเรียนบึงกาฬ, โรงเรียนศรีวิไล และโรงเรียนโซ่พิสัย

เชียงราย

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย แม่น้ำขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 18-27 เมษายน 2017 [su_custom_gallery source="media: 34,35,36,37,38,39,40,41" link="lightbox" width="170" height="160" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 33 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 248 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 170 รับเชื่อ (คน) 133 [/su_table]

อุตรดิตถ์

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 10-19 ตุลาคม 2016 [su_custom_gallery source="media: 104,105,106,107,108,109,110,111" link="lightbox" width="170" height="170" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 20 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 123 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 105 รับเชื่อ (คน) 17 [/su_table]

อุดรธานี

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย อุดรธานี วันที่ 13-21 ตุลาคม 2015 [su_custom_gallery source="media: 74,75,76,77,78,79,80" link="lightbox" width="170" height="170" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 43 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 575 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 411 รับเชื่อ (คน) 80 [/su_table]

พิษณุโลก

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย พิษณุโลก วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2015 [su_custom_gallery source="media: 64,65,66,67,68,69,70,71" link="lightbox" width="170" height="170" title="never"] [su_table] จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 60 สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 1,726 ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 614 รับเชื่อ (คน) 135 [/su_table]