อุตรดิตถ์

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 10-19 ตุลาคม 2016

[su_custom_gallery source=”media: 104,105,106,107,108,109,110,111″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 20
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 123
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 105
รับเชื่อ (คน) 17

[/su_table]