ก่อนจะไปกินช้าง – การคูณ

บวก ลบ คูณ หาร

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน

ในพระธรรม 2 ทิโมธิ 2: 2 เปาโลหนุนใจทิโมธิว่า “จงมอบคำสอนที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน สอนคนที่สัตย์ซื้อที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย” ในพระธรรมข้อนี้เราจะเห็นคน 4 ยุคที่เกิดขึ้นคือเปาโล, ทิโมธิ, คนสัตย์ซื่อ และคนอื่น

ประสบการณ์ที่ผมเองเคยได้รับก็คือ ในค่ายคริสตจักรแห่งหนึ่งผมเชิญวิทยากรท่านหนึ่งมาเทศนา ท่านถามคนในค่ายว่า “ทุกคนพร้อมจะตายหรือยัง” ทุกคนก็อึ้งกันหมดว่าทำไมถามแบบนี้

ท่านเองก็บอกว่าท่านพร้อมจะเสียชีวิตแล้วเพราะท่านมีคน 4 ยุคเหมือนที่เปาโลมีแล้ว มีคนที่ดูแลท่านหนึ่งคน ท่านเป็นเหมือนทิโมธิของอาจารย์ท่านนั้น ท่านได้สร้างผู้นำในคริสตจักรที่ท่านอยู่ และมีคนที่ถูกสร้างต่อไว้เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านเตรียมตัวไว้อย่างดี ท่านบอกว่าเมื่อท่านเสียชีวิตไปอัตราการเร่งของการเจริญเติบโตในคริสตจักรจะเหมือนเดิม เพราะท่านได้สร้างคนสัตย์ซื่อไว้เรียบร้อยแล้ว

สิ่งนี้ท้าทายเชิญชวนให้เราคิดเหมือนกันว่า ถ้าวันนี้เราสร้างอาสาสมัครได้แบบนี้ คือให้เขามีคน 4 ยุคในชีวิต วันนี้เราก็พร้อมตายครับ ไม่ต้องมีเราเขาก็พร้อมติดตามพระเยซู การสร้างสาวกทวีคูณทำให้เขาติดพระเยซูไม่ใช่ติดเรา เขาจะเกิดผลแน่เมื่อเขาเชื่อมต่อกับฤทธิ์อำนาจที่มาจากเบื้องบนคือพระเยซู ไม่ใช้พี่เลี้ยงที่เป็นมนุษย์ที่มีความจำกัด เพราะงั้นเราจะเห็นการทวีคูณมากขึ้นๆ เหมือนกับที่พระเยซูแบ่งขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2-3 ตัว เราเห็นการทวีคูณกลายเป็นการเลี้ยงคนนับหมื่นได้

ภาพแห่งการทวีคูณแบบนี้จะช่วยให้เราคิดง่ายๆ คือ พี่เลี้ยง 1 คน ดูแลน้องเลี้ยง 2 คนตามความสามารถของเขา โดยสละเวลาสัปดาห์ละ 2 ชม. ดูแลน้องเลี้ยง 2 คน และท้าทายความคิดนี้ต่อไปให้กับน้องเลี้ยงของเขาว่าจงหาน้องเลี้ยงอีก 2 คนต่อไปเรื่อยๆ เราจะเห็นการทวีคูณมหาศาลภายในไม่กี่ generation

กระบวนการนี้เป็นการทวีคูณผู้เชื่อขึ้นอย่างมากมาย เราท้าทายให้อาสาสมัคร YFC ต้องคิดแบบนี้ คริสตจักรทั่วไปก็ควรคิดแบบนี้เพราะว่าจริงๆ แล้วนี่เป็นคำสั่งของพระเยซู ให้เราสร้างสาวกที่เป็นเหมือนพระเยซูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ มีวิธีคิด มีอุดมการณ์แบบเดียวกับที่พระองค์เป็น คือสร้างสาวกไปเรื่อยๆ

เริ่มต้นที่ 2 คนแล้วทำให้ 2 คนนั้นทวีคูณต่อไป ปีแรกมี 2 คน,  ปีที่ 2 เพิ่มมาเป็น 4 คน, ปีที่ 3 เพิ่มเป็น 8 คน, ปีที่ 4 กลายเป็น 16 คน นี่คือการทวีคูณอย่างรวดเร็ว นี่เป็นหนึ่งในแผนการที่เราต้องทำตามพระมหาบัญชาคือการทวีคูณผู้เชื่อมากมาย

การทวีคูณสาวกไม่ได้ถูกเก็บไว้กับใคร แต่เป็นใครก็ได้ที่สัตย์ซื่อที่สอนคนอื่น ถ่ายทอดเลย มอบคบเพลิงนี้ต่อไป จุดให้ลุกโชน การทวีคูณผู้เชื่อจะเกิดขึ้นต่อไป ผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่คริสตจักรไทยต้องให้ความสนใจว่าถ้าเปาโลกำชับทิโมธิขนาดนี้ เปาโลก็กำชับพวกเราด้วยเหมือนกัน วันนี้เราทวีคูณผู้เชื่อหรือยัง

ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ YFC