ก่อนจะไปกินช้าง – การบวก

บวก ลบ คูณ หาร

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด เปรียบเหมือนช้างตัวใหญ่ ในขณะที่ YFC เองเปรียบเหมือนมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถกินช้างทั้งตัวได้โดยลำพัง แต่หากเยาวชนคริสเตียนจำนวนมากร่วมกันประกาศฯ ร่วมกันเป็นมด ก็สามารถกินช้างทั้งตัวได้หมด

ดังนั้น YFC เราจึงไม่เพียงแต่ประกาศพระกิตติคุณเท่านั้น เรากำลังสร้างให้เกิดมดเป็นล้านๆ คนขึ้นในประเทศไทย

การเปลี่ยนชีวิตผู้เชื่อใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่เชื่ออยู่แล้วให้เป็นมดออกไปกินช้างได้ จะต้องผ่าน 4 ขั้นตอนคือ บวก ลบ คูณ แล้วก็หาร ซึ่งฉบับนี้ผมจะพูดถึงการบวกก่อน

การบวกหรือการเสริมสร้าง คือการใส่บางอย่างเข้าไปในตัวของมดซึ่งมดไม่เคยมีมาก่อน หรืออาจจะมีแต่ยังไม่ได้ถูกจัดระบบระเบียบ เป้าหมายสำคัญคือ มดต้องดำเนินชีวิต(คริสเตียน)ได้ด้วยตัวเอง โดยมีความมั่นใจในความรอด อธิษฐาน เฝ้าเดี่ยว เชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา อ่านพระคัมภีร์สม่ำเสมอ สามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน และเป็นพยานกับคนรอบข้าง ซึ่งเป็น “พื้นฐานการเป็นคริสเตียน” ที่ทุกคนต้องทำโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

นี่เป็นกระบวนการแรกในการเสริมสร้าง คือตัวเขาเองต้องถูกเสริมสร้าง และเมื่อเขาผ่านเขาจึงสามารถไปสอนมดตัวอื่นให้เป็นมดที่ดี และแข็งแรงได้ ถ้าเขาไม่เคยชิมอาหารจานนี้มาก่อน เขาไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้ว่าดี เขาต้องชิมก่อนแล้วจึงจะบอกคนอื่นได้ว่าอาหารจานนี้ ร้านนี้อร่อยมาก

หลังจากสร้างวิถีชีวิตคริสเตียนให้เขาแล้ว เราก็สร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิต YFC มีบทเรียนที่เราสร้างขึ้นมาคือ “วัคซีนชีวิตคริสเตียน” เป็นบทเรียนที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันทางความเชื่อ เด็กจะเติบโตแข็งแรงควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ คริสเตียนเองก็เช่นกัน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าที่ถูกต้อง

ไม่เพียงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ บทเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการสอนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ยังสร้าง สายใยผูกพันระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงด้วย นี่เป็นการบวกทั้ง head(ความรู้) ทั้ง heart(ความเข้าใจ) และในวันข้างหน้าเขาจะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับ hand(การรับใช้) ด้วยมือของเขาเอง

YFC ยังมีบทเรียนอีกมากมาย เช่น บทเรียนการประกาศฯ, บทเรียนการขับเคลื่อนพันธกิจ, บทเรียน ผู้นำฝ่ายวิญญาณ, การเป็นพี่เลี้ยง, การเป็นผู้นำกลุ่มในสถาบันการศึกษา เรามีระบบ มีแนวทางที่ชัดเจนในการ เสริมสร้างเยาวชนให้เติมโต มีความคิด บุคลิก นิสัยที่สมวัย กลายเป็นมดที่มีหัวใจเรียนรู้เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อสร้างมดไปกินช้างต่อไปในอนาคต

ในฉบับหน้าผมจะพูดถึงการลบ หรือการเคลียร์ชีวิต ขจัดปมบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่ดี

ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ YFC