การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

TYFC Young Disciple

กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ และเมื่อเราพบอนุชนคริสเตียนเราก็จะชวนให้มาเป็นมดกินช้างร่วมกันกับเราและนำเข้าสู่กระบวนการสร้างเดียวกัน

จุดเริ่มต้นคือการสอนให้เขารู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเป็นอย่างไรผ่านบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน, วัคซีนชีวิตคริสเตียน และใจฉันคือบ้านพระคริสต์ ระหว่างการสอนบทเรียนต่างๆ เราก็จะแทรกการออกประกาศด้วย เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและเกิดผลเพราะเขาจะขึ้น step ต่อไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ประกาศและนำคนมาเชื่อ ชีวิตต้องเป็น dynamic เคลื่อนที่ตลอดเวลาหยุดนิ่งไม่ได้

เมื่อมีคนรับเชื่อจากการประกาศ เขาเองก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนคนที่เขานำมารับเชื่อ เรามีการทำบทเรียนต่างๆ ให้ง่ายพอที่ทุกคนจะนำไปสอนต่อสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาและเรามีคู่มือการสอนให้ด้วย ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่เป็น ในคู่มือมีคำพูดให้พูด มีเทคนิคแนะนำทุกอย่าง

ต่อมาเมื่อน้องเลี้ยงของเขามีน้องเลี้ยง เขาก็จะกลายมาเป็นผู้พลักดันที่คอยกระตุ้นน้องเลี้ยงของเขา เป็นพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยง เมื่อมาถึงขั้นนี้เราก็จะพัฒนาเขาให้มีเทคนิคมีทักษะมากขึ้น สามารถดูแลคนอื่นได้ และสุดท้ายก็จะขึ้นเป็นผู้นำในพันธกิจด้านต่างๆ

อย่างแรกเราจะพัฒนาทักษะด้าน EQ ให้เขา ยิ่งเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นยิ่งต้องใช้เรื่องนี้เยอะ การเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวก็จะเริ่มเรียนเป็นเล่มๆ โดยจะเจาะลึกกับชีวิตในบางเรื่อง คนที่เป็นพี่เลี้ยงเองอาจจะมีชีวิตที่ยังไม่หลุดกับอะไรบางอย่างเราต้องให้ยาตามอาการให้เขาเติบโตขึ้นและเก่งขึ้นเรื่อยๆ

เรามีการสร้างและพัฒนาบทเรียนที่หลากหลาย อย่างเช่นบทเรียนเอเฟซัสเพื่อที่จะแก้ปัญหาบุคลิกภาพที่ติดลบอยู่ให้เป็นบวก,บทเรียนจากพระธรรม 2 ทิโมธี เราใช้เพื่อพลักดันให้เขาก้าวหน้าต่อไปจากบวกเป็นทวีคูณ วิธีคิดจากเนหะมีย์ในการโน้มน้าวคน เรามีบทเรียนยากอบ, กิจการฯ,ทักษะการนำกลุ่ม 4W (welcome, worship, word, work) ฯลฯ

โดยเราจะดูว่าแต่ละคนควรจะพัฒนาด้านไหนอย่างไรเพื่อเป้าหมายให้เขากลายเป็นผู้นำจริงๆ มีชีวิตที่ดี มีทั้งความรู้ และเทคนิคการสอนต่างๆ สำหรับนำมาใช้ในหลายๆบทบาท

เรามี Boot Camp ต่างๆ เป็นเวทีเปิดให้น้องๆเหล่านี้ได้ปล่อยของ ได้มีบทบาทเป็นกรรมการเป็นผู้นำ อาสาสมัครคนไหนมีความสามารถมากก็จะถูกสนับสนุนให้เป็น trainer ร่วมกันกับเราในค่ายต่างๆที่เราถูกเชิญไป เรายกเวทีให้เลย ที่ผ่านมาเราได้เด็กที่ขึ้นมาถึงขั้น word(แบ่งปันพระคำ)เยอะพอสมควรในการทำกลุ่ม Ant ของเขาที่มหาวิทยาลัย

เพื่อให้คนๆ หนึ่งถูกพัฒนาอย่างครบถ้วน ในกระบวนการสร้างสาวกเยาวชนนี้เราเน้น 3 อย่างคือ

  1. Head เราพลักดันให้น้องๆ เข้าโบสถ์เพื่อเรียนรู้พระคัมภีร์ผ่านทางการเรียนรวี และการฟังเทศนาที่คริสตจักร
  2. Heart เราสนับสนุนให้น้องๆ ใช้เวลาในการสร้างสาวกกับเพื่อนอนุชนทั้งในและต่างคริสตจักร
  3. Hand เราส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมรับใช้ทั้งการออกประกาศ สร้างสาวก นำกลุ่ม นำทีม

ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ YFC