ก่อนจะไปกินช้าง – การหาร

เมื่อพูดถึงหารผมมักคิดถึงกระบวนการที่เราหักแบ่ง คล้ายๆ กับเรื่องของเถาองุ่นที่พระเยซูพูดในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตาย องุ่นเป็นไม้เลื้อยก็จะเลื้อยไปเรื่อย ถ้าคุณอยากจะเห็นมันออกผลมากคุณต้องลิดแขนงที่มันไม่ค่อยออกลูกอะไร ยิ่งลิดดูเหมือนเจ็บ แต่มันทำให้เกิดกระบวนการการแตกหน่อออกไปทำให้เกิดผลมาก (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การคูณ

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การลบ

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องให้สิ่งที่ดีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร สภาพแวดล้อม การดูแลป้องกัน แต่ว่าเด็กๆ ก็ไม่ได้ปลอดภัยตลอดเวลา หรือมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด การสร้างสาวกเยาวชนก็เช่นกัน (more…)

ก่อนจะไปกินช้าง – การบวก

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด เปรียบเหมือนช้างตัวใหญ่ ในขณะที่ YFC เองเปรียบเหมือนมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถกินช้างทั้งตัวได้โดยลำพัง แต่หากเยาวชนคริสเตียนจำนวนมากร่วมกันประกาศฯ ร่วมกันเป็นมด ก็สามารถกินช้างทั้งตัวได้หมด (more…)

ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality) และการให้ความสำคัญกับคน (Care) (more…)

หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน TYFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน (more…)

การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ (more…)